Marion Peters

In steen geschreven

IN STEEN GESCHREVEN. Leven en sterven van VOC-dienaren op de Kust van Coromandel in India (Amsterdam 2002)
In 2003 werden het boek en de foto’s bekroond met de Linschotenpenning voor de jaren 2001 en 2002 (het VOC-herdenkingsjaar). Klik hier
Het jaar daarvoor is in het Rijksmuseum Amsterdam een tentoonstelling gehouden van de foto’s van Ferry André de la Porte.

ISBN 90 76314 950
NUGI 641/912

Tekst Marion Peters
Foto’s Ferry André de la Porte

In de zeventiende en achttiende eeuw bezat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) langs de hele kust van India een groot aantal handelsvestigingen. Nog steeds zijn daar als stille getuigen fortjes, kanonnen en gedenkstenen van terug te vinden, evenals honderden grafstenen en praalgraven. Dit boek speelt zich in hoofdzaak af op de Indiase oostkust, voorheen de Kust van Coromandel genoemd. De aanzet voor het boek vormde de vondst van een vijfde-eeuws, uit de rots gehakt hindoetempeltje, waar op de wanden meer dan honderd Nederlanders tussen 1662 en 1818 hun namen hebben uitgehakt, alsof het een gastenboek betrof. Wie deze mensen waren, wat zij hier deden, hoe hun leven eruitzag en op welke wijze dit VOC-personeel omging met ziektes en de altijd om de hoek loerende dood: daarover gaat dit boek.

Voorts biedt het een beschrijving van de begraafplaatsen met transcripties van de grafteksten en de biografische gegevens van de betrokken personen. Met zijn honderden unieke foto’s en zijn gedegen aanpak op basis van eigentijdse literatuur en archiefmateriaal vormt dit boek een belangrijke bron voor de kennis over leven en dood van de hogere VOC-dienaar.

 

INHOUDSOPGAVE In steen geschreven.

Inhoud

Woord vooraf 7

Inleiding 11

Leven in Coromandel

Toerisme op de Coromandelkust 22
Op zoek naar rijkdom en avontuur 37
Het dagelijks leven in Coromandel 51
Daniel Havart, zijn boek en zijn grafschriften 65

De dood in Coromandel

Ziekte en sterfte onder het personeel 86
Begrafenisriten en statusvertoon 97
Grafmodellen en praalgraven van hoge VOC-dienaren in India 109
De grafzerken in Coromandel 121

Begraafplaatsen langs de Kust van Coromandel

Bimilpatnam (Bheemunipatnam) 149
Daatzerom (Drakshawarama) 154
Golconda (Hyderabad) 155
Jaggernaikpuram (Jagganathpur) 158
Masulipatnam 159
Nagelwanze (Nagulawancha) 172
Nagapatnam 174
Palikol (Pallakollu) 195
Paleacatta (Pulicat) 198
Portonovo (Parangipettai) 224
Sadras (Sadrangipattinam) 225

Bijlagen

De bezoekers van de Orukal-mandapam 237
De afzonderlijke vestigingen uit ooggetuigenverslagen 243
Lijst van gouverneurs 270

Afkortingen 272
Literatuur 272
Personenregister 276

 

Een Shiva-tempeltje als ‘gastenboek’, met namen van VOC-personeel

 

Gerelateerde artikelen

 

PERS EN MEDIA

Pers

NRC-Handelsblad, voorpagina Wetenschap & Onderwijs: ‘Stenen die spreken. Indiase Oostkust draagt sporen VOC-dienaren’
(Dirk van Delft, 26-1);
Volkskrant: ‘Calvijn aan de Coromandelkust’. Cicero (Michaël Zeeman, 15-3);
Het Parool: ‘Stenen getuigen. Vier eeuwen Nederlanders in India’. Reportage (Leonoor Wagenaar, 9-1-2002);
De Gelderlander: ‘Vierhonderd jaar VOC. Hollandse erfenis ten prooi aan verval’ (Peter Deurloo, 1-2);
Geassocieerde Persdiensten: ‘Compagnie in oude en nieuwe beelden’ (Françoise Ledeboer, 17-1);
Trouw: ‘Cricket spelen tussen de graven’ (Haro Hielkema, 26-1);
De Gooi- en Eemlander: 29-1-2002); Noordhollands Dagblad (Arjen van Ginkel, 21-3); NRC-Handelsblad (Remco Raben, 31-5); Vrij Nederland 23-3 (Luc Panhuysen); Spits 10-1-02.

Tijdschriften

Rijksmuseum Kunstkrant: ‘Een gastenboek van steen’ (Sandra Smallenburg, jg. 28, 1-1);
Archipel: ‘Steengoed’ (‘Pengecek’, jg. 4, 4 2002);
Itinerario: Review (Gijs Kruijtzer, 27-1-2003).

Media

Wereldomroep (televisie); OVT, Radio Noord-Holland, Opium.

Naar boven >>