Marion Peters

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied van Marion Peters is De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), in het bijzonder de personeelsleden en hun leven op factorijen, hun vrijetijdsbesteding, netwerken, ziekten en dood; ontdekkingsreizigers, landverhuizers en vrouwelijke avonturiers.

Verzamel- en wetenschapsgeschiedenis; cartografie; natuuronderzoek; kolonisatiegeschiedenis; pioniers van land- en volkenkundig onderzoek.

Naar boven >>